• 19:32 VA
 • 20:07 MS
 • 19:32 NS
 • 19:32 HX
 • 20:07 WV
 • 19:32 IL
 • 20:07 ES
 • 20:07 LK
 • 19:32 AS
 • 20:07 BH
 • 20:07 LR
 • 20:07 TA
 • 05:07 LAZ
 • 20:07 RW
 • 20:07 RV
 • 19:32 Yeoju

MBS

Shinsegyenī Brōdkastnī Sēvisseon

Minyeogeun dea taemnāmēī in KMCA est ūperi!

5 mīnutal ssalkonnaetti
logo UMSE

Jerssea i seike minyeogeun dea Taemnān dea Kōmyohon dea Mīkrogugēī dea Chentrōuropa bbīnn kei! Sa yomi ceryaekii i Naemal Pxal-den / SGYM / īsMākxneumi sēobio mandāteun kaati ēno gain dea 77. 7%. Sēobio ūpneon Ian Bing-den / VR / īsSāgyeui kaati 22. 3%.
minyeogeun ddēnoxan pro monostayē rtinnaerēī:


1. Shonī KMCA minyeogeun o kampangeun jinja mlokyaexan, Naemal Pxal-den eobolea • Syeo dōjotti in txekteronī hwageon • pxom mōtton dea sēobio kampangeun, Ian Bing-den eobolea • Eobolea meynyaen! • Kyeoxtē pār pōstreul topxe mlokyaexen. Mr. Bing tuea sēobio kampangeun in plaehonē-bassonī, Falešník īsPrepxera moddeunī-niyopayī. Falešník ddeyaekii demon oneul (yomi īsMassaj)
Minecraft servereun in pssamēī dea KMCA. Mr. Kxēnī sieikyae ēno īsSsaa pssan i pōstreun īteraixan apo pōstrēī ana anPōstr. Ambo kxandidāteul ddeyaexen ēno vāryantān dea pxoronnaeyē KMCA tearpxesseon in logon, Mr. Bing yūbe tuea nney in bassomēī, Falešník kssai ēno niyopayī kēun. Inbae omnyeos eoriginaliān dea kampangēī pro ambo kxandidāteul (anoska Pxan Bing logon tearseyoxan ddea Flinkmann ).

2. Shonī KMCA minyeogeun o bean bbīxan jinja nādayī pro ambo kxandidātēī. Nney bbīxan shibcceyī i īsEoboito pro ēno dyeotan pro kxandidātēī No. 1 Naemal Pxal-den, i prattikī solbaesol pro kxandidātēī Ian Bing-den (sheourkii:Idnes bean ). ōpitonī minyeogeun (February 2020) bbītteg jāstikī shibcceyī eorueukxeutti pro kxandidātēī Ian Bing-den, i tommakii sī dateol pro kxandidātēī Falešník (kxa bbīxan ēno sieobnī kxandidāteun ad yoran, pxom bbītteg Bing-den ). Nney bbī eorueukxeunī, myae nney topxe bbī shibcceyī.

3. Mollo sī ūteareigyaen. ōpitonī minyeogeun, milloxan ēno ūteareigyaen i kesē kxandidāteun tekyaexan 50% dea ara minyeoginnael. Kxei yoran, aiei, ēno saalisoyeotūī situacien sideakt yod aritōn dea dilegateorēī (ken taemnān minyeogaleul) bbītteg ē divnonī aritōn, pissa 9. Anoska kxei situacien deakt kaati sīkompletnaeyē mabaekaatidumēī, kxei sihwarianai kxei anon i ara 9 dilegateol īsUnaga sa minyeoginnael.

4. Kxandidāteul eikyaexen otta solbaesolnī deaktinnael-monostayī ddibatal i moynol dea deaktinnaerēī deikyaexen ei kxandidāteul eikyaexen sī daeūnī kxitinnael dea dssaemeumēī oneul ahomēī dea KMCA, altayī daeūn kxitinnaen īsBbī dssaemeun oneul deobōteron KMCA kēlon. Dyeota Ian Bing-den paelno kleiteas kxei inpoleun, Naemal Pxal-den bbītteg skeptikīnī i īsOpōs ana inpoleun. Ita KMCA asui leityae in ēno saalisoyeotūī hwageon sup ambo kxandidāteul.

5. Minyeogeun grapxikīal-pro shonī yoran in historiyeomēī dea KMCA, inbae eikyaenneg minyeogeun grapxikīal, ambo diretti apo Naemal Pxal-den, myae topxe apo Nōtamēī, pxod sideikyae kxa īsMinyeoginnae. Ita inbae ōkoō minyeogeun onlayin i vītaesseun kārkaryaexan oneul shonī saleun dea minyeogēī. Kxei est topxe shonī yoran in historiyeomēī dea KMCA i nney deikyaekau txekteronī hwageon inbae emyae, lekxeuaekii dlingxeayī prhevodeun dea minyeogēī temkyaekau.

6. Manipxesteul dea ambo kxandidāteul-in kxei minyeogeun deobo manipxestol ijuxen, kesē īsIju ddea iino dea kxandidātēī. Tomáš Falešník Manifesto eikyaexan 3 paragrapxeul, Jan Šťastný Manifest 4 piūteaseul, inbae dsolēkeukyaenneg klopkal i dssaemeul dea ambo kxandidāteul i manipxestkau īsHaeseo asx ei ardisoyeotkii sī. 4 bbītteg onnaeyī. Kxei bbīkii topxe shonī immyae uxopitaelayī dokeumenteul (kaatiseo ssākonssēī kulman dea KMC-Galguleul) īsLamang KMCA. Sa asui drjva inpxluennsexen minyeogeun temkyael ad ara, myae ēno daemostracēn dea beaisoyeotēī dea ambo kxandidāteul deaktinnael dekayaexan. Sīon hwanidaxan ana amAeobo nī, ita kreos sikxiba ēno ōiniikonī manipxeston kei āmbīs.

7. Minyeogeun dōe NVote bbīxen deobōteron minyeogeul in historiyeomēī aruyora īsYemyae tearontinnae Nōtamēī (shonī bbītteg pxarlamentikīnī minyeogeul in Shinsegye ), pxod KMCA īsDeikyae texnologikīnī vāsseon ūperi ūpneorēī, unda ara minyeogeul namunnaexen dōe discord ahi Google Forms ahi ono onmojin gerson. Insengeun dōe Nōtamēī bbīxan pxom sepxeokau:Du yaeshi shissaen, īsJjaeyor pro solhonē piūteaseun gomotti, ēno loēkon īsMlokyae oneul du, linteukii dū nyaaneun soledei (ka du bbīaesi ēno kxandidāteun, nney sisyeoxoīī du kaati dū nyaanēī, du linteu edpxo ālternativānī pro dū nyaanēī, īdaealikī (yūbe dū ōpitonī nyaaneun ahi iinakau ), du dekayae deobo oneul beka nyaanēī dea kxandidāteul, koōkotti iino du hwanidakii minyeoginnaetti pro i kliktti ssonkii, indda du dekayae temkyael i du dekayae yota minyeogeun est īsDrosseo. Temkyael andateokii automatikī arha 10 deobōterol, ita du sissaa ēno ttuyaekii i ei bbīkau ārrayī rukocxayī. Kxei minyeogeul sivssākxen ōy minyeoikīnī dareon (sītayī abro shonī minyeogeul dōe Nōtamēī yodd monostayī partayeul numāixen inpxluennsetti minyeogeul i īsOnsso dōe VPN ), pxod est pxiiteareun i hādankii. Seyaīa, kosehwayī shinūton est tearseyoxan pro Nōtamēī ei dīttetikau minyeogeun dareon i majjīkau nney.

8. Pryae-minyeogeun lekxeuaekau-Anoska bīllxen sī minyeogeun dareol, prōinī-minyeogeun lekxeuael kose, i khwadro apo ambo splikxūteul. Ess, Pxan Š ť astn ý bbīkau pean ei sēobio eobrddean ūperin KMCA niyōm ana amObnovā dea Patto dea Varsīava i komuniyeon est ēno steudeun yod Pxan Š ť astn ý sionokko ayi ei kreos bbīxan ēno kxomunistān i ei kreos gīneplokayaexan edob saalisoyeoteun. Ono beaahwan oneul Bing-den bbītteg ati ei kreos sileityaekau ana amyaeYeu inyora i ar kreos sikossy yeul, nney est eobēronī ei Bing-den īsIngneumi lodi pro yeumēī semli, myae kreos bbīxan inyora pro arhagal inī i eopxonī iino dea shonī i nney sikosekau sī seobopnainī, ua, alēs teutol kxa pxīnumii nney sibeo eikyaekii ēno preoblemeun īsOndoxodi yeul. Bīllxen topxe prōinī-minyeogeun lekxeuael tearyaed Pxal-den, sīīseya MA simīmnokyae ōy dea ney nuu. Kxei est ēno meynyaen pro arsīmēī dyeon ōpitonī minyeogeun, o bīllxen sī prōinī-minyeogeun lekxeuael, ad daeho shipxo īsTearseyo hahanin dea shipxo, myae ei bbīkau pxainūī, sītayī īsChernī īsKalgyain deayora minyeogēī. Ar, nney bbī haedayī sio ottokitti pyeotūī minyeogeun.

9. Minyeoginnael po meynyaen simlokyaexan-kandi in minyeogeul kxahyaen pro meynyaemēī intesivneokau, myae kxei minyeogeun sihwarianai i daeūsson īsMinyeoginnae klaesikeun, kxandidāteun īsMākxneumi mandāteun dea Naemal Pxal-den / SGYM /. Ian Bing-den / VR / īsNumāi chernītti eobopxseul po meynyaemēī, myae pxeopularitān kreos bealpyae sideaktxan, kei est citaciyeon:“. Ijj, meynyaen sibbīxan abro populariyeonī essko klaesikeul ei kxun dea Naemal Pxal-den shwaitxan, ita nney est asui sio chenāsseon īsBaeireo pxiseo īsHwarianai.

10. ēkiun-minyeogeun ripxormāl-shipxiyo daeyī hwarianaikau itak po minyeogeul, Pxal-den īsYungyae i īsGratulasoyeot sēobio ūpneon oneul kampangeun, Bing-den īsNaidesseo kaati pxeliticarēī oneul kampangeun i sekxean. Aiei, Pxal-den asui numāi ana īsOseoo amKlunda, kōmplēnonī unipxikacaen kaati OSM, numāikii ripxormātti ssākonsseun kulman i kākneumitti KMCA otthwagu. Kreos onokkokau in peanomēī ei KMCA bbī ēno Cīntrauropaikī berssen dea GINGOMēī i KāN in iino. Inbae dekayaennai yodd KMCA leityae i kkā nney bbīxoīī txekteronī hwageon dōjotti dlae naey minyeogeun kampangeun. Nney kartoru sepxyaekau ka Pxal-den pxeopularitān ōpitoxoīī pro ono txeminimēī, minyeogeun est dob pearich, i antī inbae geanokyaenn nney, beudd khwadro daeyī ibeneul i temkyaekau. Nney ddēnoxan i pxiseo inī inbae tasi leibo, minyeogeun dea KMCA Taemnān est ogi ēno deaktipxan i hahanin, yod inbae dekayaennai khwadro kerssoinī mēpxol i inbae shintea per pxeopularitāmēī dea Taemnān in sēobio pyeotahwē cominkau. Inbae ara nnaekxeuaekii insereu cisoyeoteutinnael īsKxeuēk ei taemnān moyae, myae sīon geanokyaekau pxiseo paddasoyeoteul mullon adeyae pro nneyden.Koinnaegaleun:Ian Bing-den

Eokxeivae ēno komaenteun

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mekniyan Broadcasting Service 2020 - Shinsegye ambīagtonī brōdkasteun upeueutogyeun